+48 22 59 05 000

pn.-pt. 8-20, sb. 10-17

Kontakt i pomoc^
Kontakt i pomoc
Zamów rozmowę
Umów wideorozmowę
Napisz do nas
Pomoc w kredycie
Bezpłatna analiza działki
logo

Zmiany w projekcie

Wybrany projekt musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub jeżeli plan miejscowy nie jest opracowany z decyzją o warunkach zabudowy.

Zmiany w projekcie
Powinien być także:
 • tak usytuowany na działce, aby spełniać wymagane odległości od granic działki i od drogi wjazdowej
 • odpowiednio usytuowany w stosunku do stron świata w celu zapewnienia odpowiedniego doświetlenia pomieszczeń

Wprowadzanie zmian w projektach typowych jest bardzo powszechne i pozwala dostosować projekt gotowy do zapisów MPZP lub WZ oraz do indywidualnych potrzeb jego przyszłych mieszkańców. Zmiany wprowadzane są do dokumentacji przez architekta adaptującego (osobę posiadającą uprawnienia architektoniczne do projektowania oraz należącą do Izby Architektów RP lub Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.)

Najlepiej wybrać projekt, który spełnia wymogi formalne i nasze oczekiwania. W takim przypadku nie będzie potrzeby wprowadzenia w nim zmian, ale nie zawsze jest to możliwe.

We wszystkich projektach prezentowanych w naszej ofercie można wprowadzać zmiany, a zgoda na nie wydawana jest bezpłatnie.

Autor, a zmiany w projekcie

Projekt architektoniczno-budowlany jest dziełem Autora i to on musi wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian w dokumentacji. W przypadku projektów gotowych Autorzy uprościli to zagadnienie i zamieszczają w dokumentacji szczegółową listę zmian nie wymagających dodatkowej zgody. Lista ta znajduje się przy prezentacji każdego projektu na naszej stronie internetowej w sekcji Zmiany w projekcie.

Zmiany w projekcie

Lista zmian zawarta w dokumentacji upoważnia projektantów adaptujących do dokonywania przez nich wymienionych zmian, pod warunkiem dostosowania do obowiązujących przepisów, zachowania zasad konstrukcji, prawidłowości rozwiązań technicznych, ochrony cieplnej budynku oraz prawidłowej kompozycji elewacji i estetyki budynku. W przypadku zmian wykraczających poza ten zakres, inwestor lub projektant adaptujący, musi wystąpić o wydanie dodatkowej zgody, która zostanie dołączona do zakupionego projektu lub dosłana po udokumentowanym zakupie, pod wskazany adres. Aby uzyskać zgodę należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta. Zgoda wydawana jest bezpłatnie.

Jakie zmiany najczęściej wprowadzają Inwestorzy?

 • zmiana układu stolarki okiennej oraz drzwiowej (przesunięcie, zlikwidowanie, doprojektowanie dodatkowych, zmiana wymiarów i podziałów) - dostosowanie do stron świata i wymiarów działki
 • zmiana układu ścian wewnętrznych
 • zmiana funkcji pomieszczeń
 • zmiana materiałów budowlanych, w tym materiałów na ściany i stropy
 • zmiana pokrycia dachu
 • zmiana kąta nachylenia dachu (najczęściej wynikająca z konieczności dostosowania projektu do wymogów zawartych w MPZP lub WT)
 • zmniejszenie lub zwiększenie istniejącego w projekcie garażu
 • podpiwniczenie budynku
 • zmiana sposobu ogrzewania budynku
 • likwidacja lub doprojektowanie tarasu naziemnego - dostosowanie do wymiarów działki i jej lokalizacji względem stron świata

Warto pamiętać, że niektóre zmiany są łatwe i proste do wprowadzenia, niektóre zaś niezmiernie trudne, a więc i kosztowne, tak wiec warto przeanalizować i omówić z architektem ich zasadność.

Zmiany – czy warto wprowadzać?

Niewielkie zmiany projektant adaptujący nanosi w sposób widoczny – kolorem czerwonym na oryginale projektu. W przypadku większych – trzeba wykonać rysunki zamienne. Wprowadzenie zmian w konstrukcji budynku wiąże się z wykonaniem dodatkowych obliczeń.

Są zmiany, które mogą pogorszyć wygląd domu. Do takich należą np.: zbyt wysokie podniesienie ścianki kolankowej, istotna zmiana poziomu wyniesienia piwnic budynku, nieprzemyślane zmiany w układzie stolarki zewnętrznej i geometrii dachu. Przed wprowadzeniem zmian należy sprawdzić ich zgodność z wykazem załączonym do projektu (informacja o zakresie tych zmian znajduje się również na stronie internetowej) lub uzyskać potwierdzenie możliwości ich wprowadzenia (w przypadku zmian wykraczających poza ten zakres). Zakres zmian warto skonsultować i omówić z naszymi Doradcami projektowymi lub architektem adaptującym, który będzie odpowiadał za ich wprowadzenia i dopiero wówczas podjąć ostateczną decyzję. Wprowadzenie zmian wpływa na zwiększenie kosztów adaptacji projektu.

Jeżeli zakres zmian jest bardzo duży czasami warto poszukać innego projektu, który w większym zakresie będzie spełniał nasze oczekiwania i potrzeby.

zadzwoń

Zadzwoń

+48 22 59 05 000

pn.-pt. 8-20, sb. 10-17

Zamów rozmowę
napisz

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego
Wyślij wiadomość