+48 22 59 05 000

pn.-pt. 8-20, sb. 10-17

Kontakt i pomoc^
Kontakt i pomoc
Zamów rozmowę
Umów wideorozmowę
Napisz do nas
Pomoc w kredycie
Bezpłatna analiza działki
logo

Zawartość pakietu projektowego

Wszystkie projekty z oferty Muratora są dostosowane i zgodne z obowiązującym przepisami. Dodatkowo projekty z brandem Murator są weryfikowane przez niezależnych specjalistów branży architektonicznej i konstrukcyjnej.

Zawartość pakietu projektowego
Oferujemy kompletną dokumentację zawierającą:
  • 3 egzemplarze projektu architektoniczno-budowlanego
  • 3 egzemplarze projektu technicznego

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

checked imgSKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

wraz z kopiami zaświadczeń, uprawnień, oświadczeń autorów projektu obowiązujących i wymaganych w dniu powstania dokumentacji.

checked imgOPIS CZĘŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

który określa funkcje obiektu, program użytkowy i charakterystykę budynku (spis pomieszczeń oraz ich wielkości i parametry), zawiera zestawienie przyjętych technologii budowy i elementów wykończeniowych oraz zakres niezbędnej adaptacji i dopuszczalnych zmian w projekcie.

checked imgANALIZĘ TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

checked imgPRZYKŁADOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

przedstawiający rekomendowane przez autora usytuowanie domu względem stron świata, minimalne odległości budynku od granic działki, a także minimalne wymiary działki oraz jej powierzchnię (w części projektów).

checked imgRZUTY WSZYSTKICH KONDYGNACJI

obrazujące układ funkcjonalny wszystkich pomieszczeń (z wymiarami oraz powierzchniami), zawierające zwymiarowane usytuowanie ścian (nośnych i działowych) oraz otworów okiennych i drzwiowych, a także rozmieszczenie kominów wentylacyjnych oraz dymowych.

Zobacz przykładowy rzut Parterupdf Pobierz
Zobacz przykładowy rzut Poddaszapdf Pobierz

checked imgARANŻACJE WSZYSTKICH KONDYGNACJI

przedstawiające proponowane przez autora projektu aranżacje poszczególnych pomieszczeń; rozmieszczenie mebli, usytuowanie elementów sanitarnych oraz wyposażenia, lokalizację kominka oraz kotła c.o.

Zobacz przykładową Aranżacjępdf Pobierz

checked imgRZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

przedstawiający rozmieszczenie oraz wymiary elementów konstrukcyjnych, ponumerowanych zgodnie z zestawieniem konstrukcyjnych elementów drewnianych.

Zobacz przykładową Więźbępdf Pobierz

checked imgRZUT DACHU

przedstawiający wymiary, kąt nachylenia poszczególnych połaci oraz rozmieszczenie okien połaciowych, lukarn, świetlików, kominów, wywiewek wentylacyjnych, ław kominiarskich, rur spustowych.

Zobacz przykładowy Rzut dachupdf Pobierz

checked imgPRZEKROJE

zwymiarowane i opisane rysunki budynku po przecięciu w jego charakterystycznych miejscach (np. przez klatkę schodową), zawierające opisy przegród budowlanych oraz wysokości (poziomy) wybranych elementów budynku, pokazujące wszystkie charakterystyczne elementy konstrukcji budynku od fundamentów po dach.

Zobacz przykładowy Przekrójpdf Pobierz

checked imgELEWACJE

zewnętrzny widok budynku przedstawiający dom z czterech stron, z uwzględnieniem elementów wykończeniowych i detali.

Zobacz przykładową Elewacjępdf Pobierz

checked imgZESTAWIENIE STOLARKI

szczegółowe zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zastosowanej w projekcie.

Zobacz przykładowe Zestawienie stolarkipdf Pobierz
Zawartość pakietu projektowego

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera:

W części konstrukcyjnej

checked imgSKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

wraz z kopiami zaświadczeń, uprawnień, oświadczeń autorów projektu obowiązujących i wymaganych w dniu powstania dokumentacji.

checked imgOPIS TECHNICZNY

założenia przyjęte do obliczeń (w szczególności nośność gruntu, strefy obciążenia wiatrem i śniegiem), zestawienie przyjętych norm, opis materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowane schematy statyczne, założenia oraz podstawowe wyniki obliczeń, zestawienie elementów konstrukcyjnych.

checked imgRZUT FUNDAMENTÓW

przedstawiający rozmieszczenie fundamentów, wymiary ław/stóp fundamentowych, głębokość ich posadowienia oraz materiał z jakiego są wykonane + zestawienia stali zbrojeniowej.

checked imgRZUTY STROPÓW

przedstawiające układ stropu oraz zwymiarowane rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych + zestawienia stali zbrojeniowej i elementów prefabrykowanych (jeżeli występują).

checked imgDETALE KONSTRUKCYJNE I POŁĄCZENIA

przedstawiające szczegóły dotyczące wymiarów oraz sposób wykonania i zbrojenia wszystkich elementów żelbetowych, zestawienie stali zbrojeniowej oraz detale połączeń elementów.

W części instalacyjnej (wod.-kan., c.o. i elektrycznej):

checked imgSKŁAD ZESPOŁU PROJEKTOWEGO

wraz z kopiami uprawnień.

checked imgOPIS TECHNICZNY

opis przyjętych rozwiązań instalacyjnych, podstawowe wyniki obliczeń oraz zestawienia materiałów.

Projekty wewnętrznych instalacji: WODNEJ, KANALIZACYJNEJ, C.O., GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ pokazują schematy przebiegu (rzuty i rozwinięcia) wszystkich instalacji wewnętrznych domu wraz z rozmieszczeniem oraz parametrami elementów charakterystycznych (kocioł, grzejniki, kuchenka, podgrzewacze wody, pralka, wyposażenie sanitarne), a także schemat podłączenia urządzeń w kotłowni oraz sugerowane usytuowanie przyłączy (do odrębnego opracowania).

checked imgCHARAKTERYSTYKĘ ENERGETYCZNĄ

Zobacz przykładowy Rzut instalacji c.o.pdf Pobierz
Zobacz przykładowy Rzut instalacji wod.-kan.pdf Pobierz
Zobacz przykładowy Rzut instalacji gazowejpdf Pobierz

Uproszczony ślepy kosztorys (do wybranych projektów)

Zawiera orientacyjne szczegółowe zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu z podziałem na poszczególne etapy prac. Nie zawiera cen. Jest niezwykle pomocny na etapie zbierania ofert firm wykonawczych, a także podczas całego procesu budowy do kontroli kosztów oraz zużycia materiałów.

Pamiętaj!

Projekt gotowy wymaga adaptacji

Napisz do nas

Co jeszcze dostaniesz wraz z projektem?

30 dni na zwrot

30 dni na zwrot

365 dni na wymianę projektu

365 dni na wymianę projektu

Dziennik budowy

Dziennik budowy

W którym będziesz rejestrować przebieg prac

zwrot

0 zł

Bezpłatną dostawę projektu na terenie Polski

Projekty małej architektury

Projekty małej architektury

Będziesz mógł samodzielnie wybudować na swojej posesji: domek dla dzieci, domek ogrodowy, wiatę garażową oraz altanę z grillem

Teczka inwestora

Teczka inwestora

Do przechowywania niezbędnej dokumentacji

Pomoc ekspertów kredytowych

Pomoc ekspertów kredytowych

Pomożemy znaleźć Ci najlepsze finansowanie dla wybranego projektu

Poradnik Zbuduj dom

Poradnik “Zbuduj dom”

192 strony praktycznych porad dot. budowy domu

Dodatki

Możliwość zakupu dodatków w promocyjnych cenach

np. kosztorys inwestorski, projekt instalacji fotowoltaicznej, tablica budowy

Kupony rabatowe

Kupony rabatowe na zakupy u Partnerów Murator PROJEKTY

Dzięki którym zaoszczędzisz nawet kilkanaście tysięcy złotych

Dowiedz się więcej
Wsparcie architekta

Wparcie architekta, kosztorysanta i eksperta kredytowego

Bezpłatna zgoda na zmiany

Bezpłatną zgodę na zmiany

jeżeli o taką zgodę wystąpisz

Masz pytanie dotyczące zawartości pakietów?

zadzwoń

Zadzwoń

+48 22 59 05 000

pn.-pt. 8-20, sb. 10-17

Zamów rozmowę
napisz

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego
Wyślij wiadomość