Zgłoszenie robót budowlanych - jakich projektów dotyczy

Opublikowano:

 

Budowa domu jednorodzinnego

 

Jakie warunki należy spełnić i kto może z tego skorzystać?

Do inwestycji, które możemy zrealizować w ramach zgłoszenia z projektem budowlanym, zaliczamy:

 • jednorodzinne wolnostojące budynki mieszkalne, dla których obszar oddziaływania ograniczony jest do działki, na której ma zostać wybudowany,
 • budynki wolnostojące do dwóch kondygnacji, o charakterze jednorodzinnym, z powierzchnią zabudowy do 70 metrów kwadratowych, których budowa służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora, a ich obszar oddziaływania mieści się na działce własnej
 • inne budowle określone w ustawie.

 

Obszar oddziaływania budynku powinien określić projektant, biorąc pod uwagę przepisy dotyczące procesu inwestycyjnego. Jeśli określi on, że obszar ten wykracza poza naszą działkę, konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

 

Procedura załatwiania sprawy

Zgłoszenie robót budowlanych, bezwzględnie powinno się odbyć przed rozpoczęciem prac. W innym przypadku rozpoczęcie budowy zostanie uznane za samowolę budowlaną. W związku z tym, że urząd ma 21 dni na rozpatrzenie zgłoszenia (z wyjątkiem domów do 70m2 powierzchni zabudowy), warto go dokonać co najmniej na miesiąc przed planowaną budową tak, by w razie czego uzupełnić brakujące dokumenty.

 

Zgłoszenie należy złożyć w odpowiednim co do lokalizacji działki:

 • starostwie powiatowym
 • urzędzie wojewódzkim
 • urzędzie dzielnicowym miasta stołecznego Warszawy
 • urzędzie miasta na prawach powiatu

Dodatkowo od 2021 istnieje możliwość złożenia dokumentu w formie elektronicznej na portalu e-Budownictwo.

 

Wzór zgłoszenia budowy znajduje się na stronie biznes.gov.pl

Zawiera ono informacje dotyczące danych inwestora, rodzaju budynku, planowego terminu rozpoczęcia budowy oraz danych nieruchomości (działki). Do wzoru należy dołączyć wymagane prawem załączniki:

 • projekt zagospodarowania działki w trzech kopiach oraz trzy egzemplarze papierowe lub elektroniczny projekt budowlano-architektoniczny, wraz z opiniami i pozwoleniami,
 • oświadczenie, potwierdzające posiadanie przez inwestora prawa do dysponowania działką w celach budowlanych,
 • jeśli jest wymagana, decyzja o warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
 • oświadczenie o tym, że zgłaszana budowa ma na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych inwestora (dla domów do 70m2 powierzchni zabudowy)
 • jeśli obszar budowy wpisany jest do rejestru zabytków, należy dołączyć zgodę na roboty budowlane w okolicy zabytków.

 

Jeśli zgłoszenie nie jest kompletne, urząd wzywa inwestora do jego uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. Niedostarczenie dokumentów wiąże się z odmową przyjęcia zgłoszenia. Ponadto należy pamiętać o wniesieniu opłaty skarbowej dotyczącej zgłoszenia i/lub udzielenia pełnomocnictwa. Jej brak wiąże się ze zwrotem zgłoszenia w drodze postępowania.

 

 

Opinia urzędu

Po otrzymaniu zgłoszenia urząd zapozna się z nim (za wyjątkiem domów do 70m2 powierzchni zabudowy, gdzie urząd nie dokonuje sprawdzenia) oraz sprawdzi, czy projekt budowlany jest zgodny, z ustaleniami określonymi w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w razie jego braku decyzją o warunkach zabudowy. Dodatkowo oceni, czy projekt spełnia wymagania w zakresie ochrony środowiska, przepisów techniczno-budowlanych, sprawdza kompletność projektu i wymaganych opinii, zaświadczenie o wpisaniu na listę członków izby samorządu zawodowego autora projektu oraz czy projekt domu został sprawdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane.

 

Po przyjęciu zgłoszenia projekt zostaje ostemplowany przez urząd oraz zostaną wydane jego dwa egzemplarze i dziennik budowy. Przed upływem 21 dni od zgłoszenia urząd może wystawić zaświadczenie mówiące o braku przeciwwskazań do rozpoczęcia budowy. Po otrzymaniu takiego zaświadczenia można rozpocząć budowę. Jeśli dokument nie zostanie wydany, a urząd w ciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu, możemy to uznać za milczącą zgodę.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat budowy domu? Kliknij poniższe tytuły artykułów:

Możesz również zobaczyć pozostałe artykuły — zobacz nasz poradnik budowlany.

Centrum kontaktu
+

Jesteśmy po to, aby Ci pomóc

Wybierz formę kontaktu

Zamów rozmowę
Napisz do nas
Rozmawiaj na czacie
22 59 05 000
×

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zostaw swój numer telefonu – oddzwonimy.

Nasi Architekci BEZPŁATNIE odpowiedzą

na Twoje pytania dotyczące projektów.

×

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie.

Nasi Architekci odpowiedzą na Twoje pytania

dotyczące projektów.

×

Dziękujemy za kontakt

Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

×

Dziękujemy za kontakt

Na Twoje zapytanie odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.