Dziennik budowy - wszystko co musisz o nim wiedzieć

Opublikowano:

Dokumentacja budowy pełni niezwykle ważną rolę, pozwala odtworzyć wszystkie czynności wykonywane od momentu wyboru projektu domu aż po odbiór gotowej nieruchomości z przyłączami niezbędnych mediów. Jednym z ważniejszych dokumentów, obrazujących postęp prac budowlanych w stosunku do opracowanego projektu domu oraz planu prac budowlanych, jest dziennik budowy.

 

osoba na budowie z notatnikiem

Czym jest dziennik budowy?

Dziennik budowy - urzędowy dokument tworzony wraz z powstawaniem domu. Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wznoszenie większości obiektów związane jest z koniecznością prowadzenia dziennika budowy. Jest to dokument, który stanowi zapis dokładnego przebiegu robót budowlanych, w tym wszelkich zdarzeń oraz okoliczności powstających w czasie wznoszenia budynku.

 

Dziennik budowy wydawany jest przez urząd miasta lub starostwo powiatowe po ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby uzyskać dziennik budowy należy zakupić go w księgarni lub w urzędowym  punkcie sprzedaży druków. Następnie dziennik budowy należy złożyć we właściwym urzędzie wraz z wnioskiem o rejestrację. Termin zarejestrowania dziennika budowy oraz jego ostemplowania wynosi maksymalnie 3 dni od dnia złożenia wniosku (pod warunkiem, że decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna). 

Dziennik budowy to dokument w formacie A4. Ma ponumerowane strony, aby dokonywać wpisów chronologicznie. Strony są podwójne, co umożliwia tworzenie kopii. Dokument powinien być zabezpieczony przed możliwością zdekompletowania. Poszczególne strony dziennika powinny mieć pieczęć organu, który go wydał. Ilość stron powinna być dostosowana do wielkości inwestycji - w sprzedaży są dzienniki budowy o ilości stron od 8 do 200. 

Każdy egzemplarz dziennika budowlanego posiada unikatowy numer, podlega urzędowej rejestracji.  

 

Dziennik budowy- obowiązki związane z dokumentacją urzędową

Za wypełnianie oraz odpowiednie zabezpieczenie dziennika budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy ustanowiony przez inwestora. Dziennik budowy powinien znajdować się w miejscu prowadzenia inwestycji. Jako dokument rangi urzędowej, dziennik budowy wymaga przechowywania uniemożliwiającego jego zniszczenie, uszkodzenie lub kradzież. Dostęp do niego powinny mieć jedynie osoby uprawnione, do których należą:

• inwestor,

• kierownik budowy,

• projektant,

• kierownik robót budowlanych,

• właściwy inspektor nadzoru inwestorskiego,

• geodeta,

• pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.Są to jednocześnie podmioty uprawnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy. 

Zniszczenie lub kradzież dziennika wymaga zgłoszenia tego faktu przez inwestora do organu, który wydał dziennik, celem oznaczenia w ewidencji oraz wydania kolejnego egzemplarza.

 

komputer kask budowlany i dokumentacja

Dziennik budowy- zasady umieszczania wpisów

Wpisy do dziennika budowy, dokonywane przez osoby uprawnione, muszą odzwierciedlać chronologiczny przebieg wszystkich prac budowlanych wykonywanych na terenie budowy oraz wszelkich okoliczności, zdarzeń i zastosowanych rozwiązań alternatywnych w stosunku do zatwierdzonego projektu. Dokonywane wpisy powinny być dokładne i wyczerpujące, zapewniać możliwość odczytania daty oraz sposobu wykonania poszczególnych czynności, w szczególności tych, które mają wpływ na ocenę technicznej prawidłowości ich wykonania. Każdy wpis powinien być opatrzony datą, danymi osoby dokonującej wpisu oraz jej podpisem. Nieprawidłowe uzupełnianie dziennika budowy sankcjonowane jest mandatem, jaki może zostać nałożony na kierownika budowy przez organ nadzoru budowlanego.

 

Elektroniczny dziennik budowy

Od stycznia 2023 roku wprowadzone zostały nowe regulacje, umożliwiające prowadzenie dziennika budowy w wersji elektronicznej. Dziennik budowy prowadzony będzie przy pomocy systemu EDB.Aby prowadzić dziennik budowy elektronicznie i korzystać z aplikacji EDB należy posiadać jedną z następujących usług zaufania: Profil Zaufany, e-dowód lub konto w jednym z banków świadczących usługę zaufania. 

Jest to niewątpliwe ułatwienie w zakresie sprawowania kontroli oraz zarządzania dokumentacją budowlaną, umożliwiające wgląd w dziennik z dowolnego miejsca i w każdym czasie. Dziennik budowy w wersji elektronicznej jest ponadto gwarancja większego bezpieczeństwa. Wszystkie dane wprowadzane do dziennika budowy są chronione przed zniszczeniem poprzez istnienie kopii zapasowej w bezpiecznym środowisku z dodatkową ochroną przed jej usunięciem. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zapewnia, że system jest zabezpieczony przed działaniem osób nieuprawnionych i gwarantuje prawidłowe uwierzytelnienie uczestników procesu budowlanego podczas logowania.


Sprawdź pozostałe artykuły o podobnej tematyce:

Centrum kontaktu
+

Jesteśmy po to, aby Ci pomóc

Wybierz formę kontaktu

Zamów rozmowę
Napisz do nas
Rozmawiaj na czacie
22 59 05 000
×

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zostaw swój numer telefonu – oddzwonimy.

Nasi Architekci BEZPŁATNIE odpowiedzą

na Twoje pytania dotyczące projektów.

×

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zostaw kontakt, a my odezwiemy się do Ciebie.

Nasi Architekci odpowiedzą na Twoje pytania

dotyczące projektów.

×

Dziękujemy za kontakt

Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

×

Dziękujemy za kontakt

Na Twoje zapytanie odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.